ขั้นตอนง่ายๆ ในการขอใช้บริการของเรา

ท่านสามารถขอใช้บริการของเราได้โดยการทำตามขั้นตอนด้านล่างต่อไปนี้

โทรหาเรา

        โทรหาเราที่เบอร์ 086-500-6900 หรือ 089-480-8860 เพื่อพูดคุยสอบถาม รวมทั้ังให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับ การทำเว็บไซต์ ซึ่งรวมไปถึงรูปแบบดีไซน์ที่ท่านต้องการ

จัดส่งข้อมูล

        จัดส่งข้อมูลที่ต้องการใช้ในการทำเว็บไซต์ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ประวัติบริษัท ข้อมูลสินค้า หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการจะโฆษณาลงเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่จะทำการจัดส่งต้องอยู่ในรูป ไฟล์ Word, Excel อาจทำก่อน หรือ หลังการชำระเงิน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูล ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าจัดเตรียม

(* หมายเหตุ ในกรณีเป็นเว็บ 2 ภาษา ท่านจะต้องทำการจัดส่งข้อมูลทั้ง 2 ภาษา)

        รูปภาพที่จะนำขึ้นบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพบริษัท รูปภาพสินค้าหรืออื่นๆ จะต้องอยู่ในลักษณะ ไฟล์ .png, .gif, .jpg, .jpeg หรือไฟล์อื่นๆ ที่ทำให้กราฟิคสามารถทำการตกแต่งภาพเพิ่มเติมได้

การชำระเงิน เพื่อ ตกลงทำสัญญาจ้างงาน

        เมื่อทีมงานออกใบเสนอราคา ตามรายละเอียดของเว็บที่ลูกค้าต้องการแล้ว ลูกค้าต้องชำระค่าบริการตามเงื่อนไขการชำระเงินในใบเสนอราคา สำหรับการบริหารจัดทำเว็บไซต์

ระยะเวลาการจัดทำเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูล หรือตามที่ตกลง

        ทางเราจะทำการออกแบบกราฟฟิคหน้าแรกให้ท่านตรวจสอบภายใน 5 วัน หลังจากได้รับข้อมูลทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย (ในขั้นตอนนี้ท่านสามารถทำการแก้ไขกราฟฟิคได้ 2 ครั้ง)

        กรณีมีการแก้ไขกราฟิค ทางทีมงานใช้เวลาดำเนินการต่อ ครั้งในการแก้ไข 3-5 วันทำการ หลังจากการแก้ไขกราฟฟิค ทางเราจะจัดทำเว็บตามสั่งให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ทำการตกลงกันไว้ในตอนแรก (ไม่นับกรณีมีการแก้ไขข้อมูลจากลูกค้า)

        ในระหว่างการจัดทำเว็บไซด์ทางเราจะนำขึ้น Online เพื่อให้ท่านทำการตรวจสอบเว็บไซต์ไปพร้อมกัน

การส่งมอบเว็บไซต์

        ทำการส่งมอบเว็บไซต์ที่ สมบรูณ์แบบให้แก่ลูกค้า สำหรับลูกค้าที่ต้องการอัพเดทข้อมูล กราฟิคเว็บไซต์ ในอนาคต หลังจากการส่งมอบเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ได้เองตามความต้องการ ผ่านทางระบบ Back Office


Contact Info

Company Location
99/300 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110

How To Contact Us
Email: [email protected]
Phone: 08-6500-6900, 08-9480-8860

Office Hours
Monday-Friday: 09:00-22:00
Saturday: 10:00-22:00